Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
How to make Spicy Roasted Chicken using chicken thighs. This recipe is simple to make, and our kids just love it. We’ll show you how to make the rub and marinate the chicken. The chicken tastes sweet, spicy (optional), and lightly salty, and the skin is moist and delicious. Our kids just love the skin.
Servings Prep Time
4servings 5minutes
Cook Time Passive Time
50minutes 2hours
Servings Prep Time
4servings 5minutes
Cook Time Passive Time
50minutes 2hours
Ingredients
For the Spicy Marinated Sauce
Instructions
 1. In a bowl, whisk together all the “Spicy Marinated Sauce” ingredients.
 2. Thoroughly rub the chicken with the sauce. Cover and marinate for at least 2 hours or overnight in the fridge.
 3. Preheat oven to 375°F (190°C)


 4. Place the marinated chicken on a baking pan lined with foil. Bake for 25 minutes.
 5. After 25 minutes, remove the chicken from the oven. Brush marinated sauce onto both sides of the chicken. Bake for another 25 minutes more.
 6. Enjoy!
Cách làm (Vietnamese Instructions)
 1. Trộn đều nguyên liệu làm nước sốt.
 2. Ướp gà với nước sốt ít nhất hai tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh.
 3. Bật lò nướng khoảng 190°C.
 4. Lót khay nướng với giấy bạc. Cho gà vào và nướng khoảng 25 phút.
 5. Sau đó, lấy gà ra và quết thêm nước sốt và nướng thêm 25 phút nữa.
 6. Chúc các bạn thành công!
Recipe Notes

Main Ingredients Costs:
Chicken thighs: $ 4.61