Spicy Roasted Chicken Recipe (Gà Nướng Cay)

Spicy Roasted Chicken Recipe (Ga Nuong Cay)
Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)

How to make Spicy Roasted Chicken using chicken thighs. This recipe is simple to make, and our kids just love it. We’ll show you how to make the rub and marinate the chicken. The chicken tastes sweet, spicy (optional), and lightly salty, and the skin is moist and delicious. You can make the chicken as spicy as you like. We also use lemongrass to enhance the taste and the smell of the roasted chicken. Our kids just love the skin.

Check out our youtube channel for more short cooking videos, https://www.youtube.com/NPFamilyRecipes.


Print Recipe
Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay) BigOven - Save recipe or add to grocery list
How to make Spicy Roasted Chicken using chicken thighs. This recipe is simple to make, and our kids just love it. We'll show you how to make the rub and marinate the chicken. The chicken tastes sweet, spicy (optional), and lightly salty, and the skin is moist and delicious. Our kids just love the skin.
Course Main Dish
Cuisine Vietnamese
Prep Time 5 minutes
Cook Time 50 minutes
Passive Time 2 hours
Servings
servings
Ingredients
For the Spicy Marinated Sauce
Course Main Dish
Cuisine Vietnamese
Prep Time 5 minutes
Cook Time 50 minutes
Passive Time 2 hours
Servings
servings
Ingredients
For the Spicy Marinated Sauce
Instructions
 1. In a bowl, whisk together all the "Spicy Marinated Sauce" ingredients.
  Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
 2. Thoroughly rub the chicken with the sauce. Cover and marinate for at least 2 hours or overnight in the fridge.
  Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
 3. Preheat oven to 375°F (190°C)


 4. Place the marinated chicken on a baking pan lined with foil. Bake for 25 minutes.
  Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
 5. After 25 minutes, remove the chicken from the oven. Brush marinated sauce onto both sides of the chicken. Bake for another 25 minutes more.
  Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
 6. Enjoy!
  Spicy Roasted Chicken (Gà Nướng Cay)
Cách làm (Vietnamese Instructions)
 1. Trộn đều nguyên liệu làm nước sốt.
 2. Ướp gà với nước sốt ít nhất hai tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh.
 3. Bật lò nướng khoảng 190°C.
 4. Lót khay nướng với giấy bạc. Cho gà vào và nướng khoảng 25 phút.
 5. Sau đó, lấy gà ra và quết thêm nước sốt và nướng thêm 25 phút nữa.
 6. Chúc các bạn thành công!
Recipe Notes

Main Ingredients Costs:
Chicken thighs: $ 4.61

Leave a Reply